Beginpagina > Nederlands > De houten brug

De houten brug

Contenu de la page : De houten brug

De architect en de ingénieurs, die de houten brug ontwierpen waren allen enthousiast om met dit materiaal te werken. Zo refereert de vormgeving aan takken en boomkruinen. De houten « takken » die op de betonnen pijlers steunen,vangen de druk op van het verder licht gehouden bouwwerk.

Wat technische gegevens over de brug :

  • de totale lengte van de brug is 92 meter, verdeeld in drie stukken van respectievelijk 29 + 34 + 29 meter.
  • de breedte gerekend tussen de beide leuningen bedraagt 8 meter. De twee trottoirs zijn elk 1.25 meter breed en het wegdek is 2.75 meter breed. Het draagvlak bestaat uit vier gedeelten gemaakt van op elkaar geplakte lamellen van standaard kwaliteit kernhout van Douglas pijnbomen. Hiervoor waren 60 m3 nodig. Deze houtsoort vindt men in het gebied van Rhône-Alpes en het Massif Central.

De andere delen, b.v. balken die het trottoir dragen, het trottoir zelf en ook de leuning zijn gemaakt van massief eikenhout en massief Douglas pijnboomhout. Hier is ook 60 m3 voor gebruikt.

De ecologische aspecten van gebouwen en ook in mindere mate van bruggen etc. gaan hoe langer hoe meer meetellen. In de besluitvorming dient hier in toenemende mate rekening mee gehouden te worden. Als baanbrekers in Frankrijk hebben de gemeente Crest en het bij de bouw betrokken zijnde ingenieursbureau er naar gestreefd om zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving en de natuur :

  • door het project in zijn architectuur zo goed mogelijk aan de omgeving aan te passen
  • door het gebruik van hout, dat te recyclen is en tevens koolmonoxide vasthoudt
  • door bij voorkeur plaatselijk hout te gebruiken en daarmee de overlast van vervoer te beperken
  • door te zorgen dat de plaatsing en de vorm van de pijlers een minimale invloed hebben op het stromen van het water : men heeft zo min mogelijk in de rivier gegraven.

De werkzaamheden hebben 10 maanden geduurd en de inwoners van Crest zijn trots op hun houten brug. De houten brug heeft in 2001 de «Territoria prijs » gekregen voor vernieuwend openbaar werk en het label « Merci dit la Planète » van het Ministerie voor verkeer en milieu vraagstukken.

Diaporama